Hastanemiz Hakkında

VİZYONUMUZ ( İLERİ GÖRÜŞÜMÜZ )

Sunduğu modern tıp uygulamalarıyla sürekli değişmekte olan teknoloji ve zamana uyum sağlayan, nitelikli ve memnuniyet odaklı sağlık ve destek hizmetleri ile ulusal ve uluslararası alanda referans gösterilen, hasta ve hasta yakınlarının memnuniyetini maksimum düzeyde gerçekleştiren, güçlü bir takım ruhu ile bölgemizde ilk tercih edilen hastane haline gelmek, Türkiye’ de referans alınan bir sağlık kuruluşu olmak.

MİSYONUMUZ (ÖZ GÖREVİMİZ)

Yüksek teknolojinin kullanıldığı, modern ve ferah bir hastane yapısı içinde, bilgi ve tecrübe yönünden güçlü sağlık kadrolarımız ve profesyonel yönetim anlayışı ile kaliteli sağlık hizmeti sunmak, hastalarımızın ve sağlık çalışanlarımızın memnuniyetlerini en üst düzeyde tutmak, etik, kaliteli, erişilebilir ve kesintisiz sağlık hizmeti sunmaktır.

KALİTE POLİTİKAMIZ

T.C. Sağlık Bakanlığı Kalite Standartları ve uymakla yükümlü olduğumuz yasal mevzuatlar kapsamında; hastanemiz kurumsal amaç ve hedeflerine bağlı, sürekli iyileşme ve gelişmeyi benimseyen bir yaklaşımı esas alarak stratejik hedeflerimizi gerçekleştirmektir.

TEMEL İLKE VE DEĞERLERİMİZ

 • Dürüstlük
 • Güvenilirlik
 • Hasta ve çalışan güvenliği odaklılık
 • Mükemmellik,
 • Bilimsel yaklaşım,
 • Şeffaflık,
 • Etkin ve etkili hizmet sunumu,
 • Etik ilkelere bağlılık,
 • Hasta / çalışan memnuniyeti,
 • Hesap verebilirlik,
 • İnsana saygı,
 • Özel hayata saygı,
 • Samimiyet,
 • Tarafsızlık,
 • Hakkaniyet,
 • Dayanışma ve ekip ruhu,
 • Sürekli eğitim ve gelişim,
 • Hasta mahremiyeti,
 • Liderlik bütünlük,
 • Toplum çıkarlarını korumak,
 • Devletimizin sağlamış olduğu imkânları verimli olarak kullanıp halkımıza ulaştırma

   

  KURUMSAL AMAÇ VE HEDEFLERİMİZ

  Devletimizin sağlık alanında yeni bir hizmet anlayışıyla uygulamaya koyduğu Şehir Hastanelerinin sağlamış olduğu yüksek teknolojik imkanlar ve fiziki alt yapısıyla, deneyimli sağlık çalışanlarını birleştirerek ilimiz ve bölge illerine dünya standartlarında sağlık hizmeti sunmayı amacımız olarak belirlerken; 

  1. Eğitimli, güleryüzlü, bilgili ve deneyimli ekiplerle güvenilir sağlık hizmeti sunmak,
  2. Tıbbi hizmetlerin her aşamasında en yüksek kalitede, kanıta dayalı ve uluslararası standartlara uygun hizmet sunmak,
  3. Hasta ve çalışan güvenliğini en üst düzeye taşımak,
  4. Hasta ve çalışan hakları ile memnuniyetini daha da arttırmak,
  5. Güncel tedavi yaklaşımlarına uyum sağlamak,
  6. Bölgemizde referans bir sağlık kuruluşu haline gelmek,
  7. Toplum sağlığının korunmasına katkı sunmak,
  8. Bilimsel çalışmalar yürüterek ve insan kaynaklarının gelişimini sağlayarak bilim dünyasına katkıda bulunmak,
  9. Hastanemizden hizmet alan hastaların memnuniyetini sistemli ve düzenli olarak izleyerek elde ettiğimiz sonuçları, sunduğumuz hizmetleri geliştirmekte kullanmak,
  10. Teknolojik en son imkanları, tanı ve tedavi metotlarını kullanarak ülkemiz insanına daha kaliteli hizmet sunmak
gibi hedefler ile halkımıza sunmuş olduğumuz kaliteli ve erişilebilir sağlık hizmetlerini en üst noktaya taşımayı kendimize ilke olarak belirledik.