Bölüm Kalite Sorumluları
11 Ağustos 2021

Kalite Birim Yöneticisi:

Dr.Ali Emre ÖZER/Başhekim

Kalite Birim Koordinatörümüz:


Hemşire Melikşah GÖKTEKİN

Bölüm Kalite SorumlularıKALİTE YÖNETİM BİRİMİ ÇALIŞMALARI


SKS çerçevesinde yürütülen çalışmaların koordine etmek.
Kurumsal amaç ve hedeflere yönelik çalışmaları izlemek.
Kurumsal değerlendirmeleri yönetmek.
Güvenlik Raporlama Sistemine ilişkin süreçleri yönetmek.
Risk yönetimine ilişkin süreçleri yönetmek.
Düzeltici Önleyici Faaliyet sürecini yönetmek.
Hasta ve çalışan memnuniyetinin ölçülmesine yönelik çalışmaları (anket uygulamaları, anket sonuçlarının değerlendirilmesi, hasta ve çalışan görüşlerinin değerlendirilmesi.) yönetmek.
SKS çerçevesinde dokümanların yönetimini sağlamak.
Kalite göstergelerine yönelik süreçleri yönetmek.
SKS çerçevesinde belirlenen komitelere üye olarak katılmak.
Hastanenin misyon, vizyon ve hedeflerine uygun çalışmak.