Değerlerimiz

Değerlerimiz:

Dürüstlük

Güvenilirlik

Hasta ve çalışan güvenliği odaklılık,

Mükemmellik,

Bilimsel yaklaşım,

Şeffaflık,

Etkililik ve bütünsellik,

Etik ilkelere bağlılık,

Hasta / çalışan memnuniyeti,

Hesap verebilirlik,

İnsana saygı,

Özel hayata saygı,

Samimiyet,

Tarafsızlık,

Hakkaniyet,

Dayanışma ve ekip ruhu,

Sürekli eğitim ve gelişim,

Hasta mahremiyeti,

Devletimizin sağlamış olduğu imkânları verimli olarak kullanıp halkımıza ulaştırmak.